inno-logo
Producten

TimestripPlus Food

TimestripPlus Food – is inert voor activatie.

Hoe lang heeft een overschrijding geduurd?  Het is al een hele stap als je een product hebt, dat je vertelt of er een overschrijding is geweest, maar soms heb je meer informatie nodig – zoals hoe lang heeft deze deze geduurd? Voor menig product is dit een vitaal detail en TimestripPlus Food kan u hiervan voorzien .

Makkelijk gebruik

TimestripPlus Food is inert voor activatie. De labels kunnen verzonden en bewaard worden bij kamertemperatuur en hebben geen speciale bewaar vereisten.  De vensters van Timestrip® PLUS™ zijn wit vóór activatie.  Activeer op kamertemperatuur, geen pre-conditioning vereist. Activatie is alleen mogelijk als de omgevingstemperatuur hoger is dan de temperatuurgrens van de label.

Duidelijke Activatie

Voor “blister on top” producten: Druk stevig op de blister van de indicator.  Voor “blister on bottom” producten: Druk stevig op de blister op de onderkant van de indicator.  Eens geactiveerd, verschijnt er een activatie lijn in het eerste venster  – het activatie venster – en vult dit verder tot je “ON” kan lezen.  De Timestrip® PLUS™ kan onmiddellijk aangebracht worden door de kleefstrook op de achterkant te gebruiken.

Communicatie

Eens geactiveerd,  zal de Timestrip® PLUS™ de temperatuur monitoren voor dagen, weken of maanden, afhankelijk van uw noden. Gedurende deze tijd, zal het weergeven hoe lang een temperatuuroverschrijding geduurd heeft.  

Hier is een voorbeeld:

Een  8°C TimestripPlus Food was gebruikt voor een shipment dat 3 weken onderweg zou zijn.  Bij aankomst van de goederen, vertoonde de indicator een inbreuk van 4 uur boven de 8°C. Deze inbreuk kan gebeurd zijn in één lang event of in verschillende series van korte inbreuken gedurende de 3 weken. De 8°C Timestrip® PLUS™ zou een temperatuuroverschrijding tot 8 uur kunnen hebben aangetoond gedurende de 3 weken van transport.

Zie deze case study rond het transport van oesters.

Timestrip® Seafood* 3°C threshold    2 – 4 hour run-out window activation blister on top           Find out more more
Timestrip® Food for Fresh Fish, Food 5°C threshold    2 – 4 hour run-out window activation blister on top          Find out more
Timestrip® Food 8°C for Fresh Fish, Food 8°C threshold       2 – 4 hour run-out window activation blister on top         Find out more
Timestrip® Food 10°C for Fresh Clams, Oysters, Food 10°C threhold      2 – 4 hour run-out window activation blister on top          Find out more

*Timestrip Seafood, ontwikkeld met de FDA om het gevaar van non-proteolytic Clostridium

botulinum groei en toxische formatie tegen te gaan in zuurstofarme verpakking (ROP) voor seafood.

Wij bieden de meest effectieve oplossing van dit type in voedingsstandaarden en voedselveiligheid  monitoring, dat is waarom onze technologie al door vele innovatieve bedrijven in gebruik is genomen.

Onze precieze, efficiënte, gebruiksvriendelijke temperatuur indicatoren helpen om effectieve koude keten management te verzekeren over heel de wereld.

Wanneer de regels het gebruik van een TTI voorschrijven, zoals de FDA Reduced Oxygen Packaging for C. botulinum, dan bieden de  Food Temp indicatoren een onomkeerbaar, controleerbaar bewijs van een temperatuursoverschrijding.

Tijd en Temperatuur Indicator maker Timestrip launcht de TimestripPlus Food Temperature app, een nieuwe tool die u voorziet van een visuele audit trail van zijn temperatuur producten