inno-logo
Producten

TimestripPlus DUO

TimestripPlus DUO met 2 gevoelige tijd-temperatuur indicatoren met onomkeerbare kleuren functie.

Temperatuur grenzen:
TimestripPlus DUO heeft 2 tijd-temperatuur gevoelige indicatoren, welke onomkeerbaar van kleur veranderen aan een constante snelheid bij de volgende omgevingstemperaturen:
                                  • +10°C
                                  • +34°C

Tijd /temperatuur functie:
De indicatoren zullen op een overschrijding reageren als volgt:
• +10°C indicator: 14 dagen voor een volledig gekleurd venster bij +12°C. De +10°C indicator strip is geplaatst achter drie even grote vensters, genoemd  ‘A’, ‘B’ en ‘C’, zodat gebruikers duidelijk kunnen onderscheiden in welke stadium van het proces deze vaccin zich bevindt. 
• +34°C indicator: 3 uur voor een volledige gekleurd venster bij 37°C.
De +34°C indicator is geplaatst achter het venster genoemd ‘D’, zodat gebruikers duidelijk de verkleuring kunnen waarnemen eens hij boven de 34°C is geweest. 

De temperatuurindicatoren voor vaccins hebben twee tijdtemperatuurgevoelige componenten die onomkeerbaar van kleur veranderen bij specifieke omgevingstemperaturen, namelijk +10°C en +34°C. De +10°C-indicator ondergaat een volledige kleurverandering binnen 14 dagen bij een constante temperatuur van +12°C. 

De indicatorstrip is verdeeld over drie gelijke vensters (A, B en C), waardoor gebruikers gemakkelijk de fase van het vaccinatieproces kunnen identificeren. Wat de +34°C-indicator betreft, verandert deze volledig van kleur binnen 3 uur bij een constante temperatuur van 37°C. 

Deze indicator is geplaatst achter venster D, waardoor gebruikers duidelijk de kleuring kunnen waarnemen zodra de temperatuur de grens van 34°C heeft gedetecteerd. Deze tijd/temperatuurfuncties bieden een betrouwbaar middel voor het monitoren en identificeren van mogelijke temperatuuroverschrijdingen tijdens het opslaan en transporteren van vaccins, waardoor gebruikers op tijd kunnen begrijpen van de kwaliteit en werkzaamheid van de vaccins.

Door deze uitgebreide temperatuurmonitoring wordt de effectiviteit van vaccins gegarandeerd, wat van cruciaal belang is voor het behoud van de volksgezondheid en het succesvol uitroeien van ziekten. Het gebruik van deze indicatoren is het belang van strikte temperatuurbeheersing om optimale vaccinprestaties te beschermen.